Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 9/2023 od 07.04.2023.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA I SREDSTAVA OGLAŠAVANJA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA (Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PLANIRANU SAOBRAĆAJNICU (PUT ZA VODICU) U NASELJU VOGANJ ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE "ZA DEO BLOKA 1-3-3" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU USLUŽNOG CENTRA UZ KORIDOR AUTOPUTA E-70 LEVO KOD RUME ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE GRADSKE BIBLIOTEKE "ATANASIJE STOJKOVIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE GRADSKE BIBLIOTEKE "ATANASIJE STOJKOVIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "STAMBENO" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "STAMBENO" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "KOMUNALAC" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "KOMUNALAC" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "SOLIDARNOST" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "SOLIDARNOST" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 9/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex