Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 8/2023 od 31.03.2023.)


  • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 8/2023)
  • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VOJKA ("Sl. list opština Srema", br. 8/2023)
  • ODLUKA O IZRADI LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ZA PERIOD 2023. - 2027. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 8/2023)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 8/2023)
  • REŠENJE O PROMENI KULTURE ZEMLJIŠTA ("Sl. list opština Srema", br. 8/2023)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI, OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU I SLUŽBI BUDŽETSKE INSPEKCIJE OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 8/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex