Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 7/2023 od 28.03.2023.)


  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2023. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 7/2023)
  • ODLUKA O STICANJU U JAVNU SVOJINU OPŠTINE PEĆINCI NEPOSREDNOM POGODBOM ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU NA K.P. 413/2 KO PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2023)
  • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PARCELAMA BROJ K.P. 694/1, K.P. 693/1, K.P. 907/1, K.P. 925/1, K.P. 700/1, K.P. 700/3, K.P. 696/3, K.P. 696/2, K.P. 697/1, K.P. 695/21, K.P. 695/20, K.P. 695/13, K.P. 695/12, K.P. 695/11, K.P. 695/10, K.P. 695/9, K.P. 695/8, K.P. 695/7, K.P. 695/6, K.P. 695/4, K.P. 695/1, K.P. 926/1, K.P. 695/18 K.O SIBAČ ("Sl. list opština Srema", br. 7/2023)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 7/2023)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2023)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2023)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2023)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2023)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2023)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 7/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex