Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 6/2023 od 15.03.2023.)


  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 6/2023)
  • REŠENJE O UKIDANJU STATUSA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI - ULICE ("Sl. list opština Srema", br. 6/2023)
  • REŠENJE O PROMENI KULTURE ZEMLJIŠTA ("Sl. list opština Srema", br. 6/2023)
  • REŠENJE O UKIDANJU STATUSA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI - ULICE ("Sl. list opština Srema", br. 6/2023)
  • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2023. I 2024. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 6/2023)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 6/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex