Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 4/2023 od 23.02.2023.)


 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA NOVA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU CENTRA ZA KULTURU U STAROJ PAZOVI ("Sl. list opština Srema", br. 4/2023)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O UPRAVLJANJU RIZICIMA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O POPISU IMOVINE I OBAVEZA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SREDSTAVA REPREZENTACIJE ("Sl. list opština Srema", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH FIKSNIH I MOBILNIH TELEFONA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI I ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ("Sl. list opština Srema", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOG SISTEMA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2023)
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 4/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex