Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 39/2022 od 17.12.2022.)


 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE RUMA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O OBLICIMA I NAČINU OSTVARIVANJA SARADNJE ODELJENJA KOMUNALNE MILICIJE I ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE RUMA
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE "PARK-ŠUMA BORKOVAC" U RUMI (blok 1-6-1 sa Borkovačkim jezerom)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE" ZA DEO BLOKA 3-2-1 U CENTRALNOJ ZONI" U RUMI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE GRADSKA BIBLIOTEKA "ATANASIJE STOJKOVIĆ" U RUMI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE KULTURNI CENTAR U RUMI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "GAS-RUMA" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "GAS-RUMA" RUMA (Sl. list opština Srema", br. 39/2021)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "VODOVOD" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "VODOVOD" RUMA
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP URBANIZAM I IZGRADNJA RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP URBANIZAM I IZGRADNJA RUMA
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "STAMBENO" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "STAMBENO" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURNI CENTAR "BRANA CRNČEVIĆ" U RUMI
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE KULTURNI CENTAR "BRANA CRNČEVIĆ" U RUMI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURNOG CENTRA "BRANA CRNČEVIĆ" U RUMI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURNOG CENTRA "BRANA CRNČEVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURNOG CENTRA "BRANA CRNČEVIĆ" U RUMI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURNOG CENTRA "BRANA CRNČEVIĆ" U RUMI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE GRADSKA BIBLIOTEKA "ATANASIJE STOJKOVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE GRADSKA BIBLIOTEKA "ATANASIJE STOJKOVIĆ" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA USTANOVE ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "SOLIDARNOST" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA USTANOVE ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "SOLIDARNOST" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE "STEVAN PETROVIĆ - BRILE" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE "STEVAN PETROVIĆ - BRILE" RUMA
 • IZMENE I DOPUNE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OPŠTINI RUMA
 • ISPRAVKA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex