Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 37 od 22.11.2017.)


 • ODLUKA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA I NAGRADA U 2017. GODINI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "BIOENERGANA" U K.O. VOGANJ ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA RADNE ZONE U K.O. PUTINCI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO ZONE CENTRALNIH SADRŽAJA U PLATIČEVU ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • ODLUKA O FORMIRANJU JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE RUMA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BERZENBRIKA, SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA "PLAN" OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILOŠ CRNJANSKI" HRTKOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE GRADSKA BIBLIOTEKA "ATANASIJE STOJKOVIĆ" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O IZBORU JEDNOG ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA JEDNOG ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA "PLAN" OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE GRADSKA BIBLIOTEKA "ATANASIJE STOJKOVIĆ" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILOŠ CRNJANSKI" HRTKOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 37/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex