Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 35 od 14.12.2018.)


 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ROMSKOG NASELJA U NASELJENOM MESTU POPINCI ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENJA SELA DONJI TOVARNIK NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NA PARCELI 1299/1 KO DONJI TOVARNIK ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENJA SELA KARLOVČIĆ NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NA PARCELAMA 1654/4, 828 I 827/7 KO KARLOVČIĆ ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENJA SELA OGAR NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NA PARCELAMA 666/1, 1404/3,1405/1 I 1406/1 KO OGAR ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENJA SELA PRHOVO NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NA PARCELAMA 4018/238, 3661/13, 3800/2, 4017/1 I 3985/1 KO PRHOVO ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENJA SELA SUBOTIŠTE NA I GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NA PARCELI 1639 KO SUBOTIŠTE ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJE LICA KOJA OSTVARUJU PRAVO NA SUBVENCIONISANI I BESPLATNI PREVOZ U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U PEĆINCIMA ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U PEĆINCIMA ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "MILENKO VERKIĆ NEŠA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U PEĆINCIMA ("Sl. list opština Srema", br. 35/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex