Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 33 od 30.10.2017.)


 • ISPRAVKA ("Sl. list opština Srema", br. 33/2017)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, NAKNADA I DRUGIH PRIMANJA PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2017)
 • POSLOVNIK O RADU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA, ZAMENIKA I ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex