Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 30 od 17.10.2018.)


  • ODLUKA O BESPOVRATNOM SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI NA UREĐENJU FASADA I POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA U RUMI, POSTUPKU DODELE SREDSTAVA, PROCENTU UČEŠĆA I USLOVIMA POD KOJIM ONŠTINA RUMA UČESTVUJE U OVIM AKTIVNOSTIMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex