Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 30 od 02.10.2017.)


 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU NAZIVA OPŠTINE ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA DOBRINCI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "ZA DEO BLOKA 1-1-1 DELA CENTRALNE ZONE " U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE RUMA ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • ODLUKA O PRAZNIKU I GRADSKOJ SLAVI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILIVOJ PETKOVIĆ-FEĆKO" PLATIČEVO ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENE ŠKOLE "STEVAN PETROVIĆ BRILE" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" U RUMI, RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINI RUMA PO TRŽIŠNOJ CENI PUTEM NEPOSREDNE POGODBE ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILIVOJ PETKOVIĆ-FEĆKO" PLATIČEVO ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENE ŠKOLE "STEVAN PETROVIĆ BRILE" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" U RUMI, RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA "RUMA" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 30/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex