Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 3/2023 od 10.02.2023.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 3/2023)
  • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2022. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 3/2023)
  • ODLUKA O PREDLAGANJU UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU ("Sl. list opština Srema", br. 3/2023)
  • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA VIKEND ZONE 5.13 U OPŠTINI IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 3/2023)
  • PROGRAM KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 3/2023)
  • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 3/2023)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22 ("Sl. list opština Srema", br. 3/2023)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22 ("Sl. list opština Srema", br. 3/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex