Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 29/2021 od 14.07.2021.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA BANOVCI (NOVI BANOVCI, STARI BANOVCI, BANOVCI DUNAV) ("Sl. list opština Srema", br. 29/2021)
  • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA GOLUBINCI ("Sl. list opština Srema", br. 29/2021)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 29/2021)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA NOVA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 29/2021)
  • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE JUŽNE KOMUNALNE ZONE OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 29/2021)
  • ISPRAVKA ("Sl. list opština Srema", br. 29/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex