Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 27/2021 od 30.06.2021.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA SUBVENCIONISANI PREVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PARCELI BROJ 1299/1 KO DONJI TOVARNIK ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PARCELI BROJ 341/2 KO OGAR ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PARCELI BROJ 1350/8 KO DEČ ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • ODLUKA (Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" J.P. STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" J.P. STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA STARA PAZOVA" ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 27/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex