Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 26/2021 od 24.06.2021.)


  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2020. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 26/2021)
  • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 26/2021)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 26/2021)
  • REŠENJEO IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 26/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex