Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 24 od 21.07.2017.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "BIOENERGANA" U K.O. SUBOTIŠTE I IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE "BIOENERGANA" U K.O. SUBOTIŠTE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. list opština Srema", br. 24/2017)
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 24/2017)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĆENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE PEĆINCI ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 24/2017)
  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE JAZAK ("Sl. list opština Srema", br. 24/2017)
  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE KRUŠEDOL SELO ("Sl. list opština Srema", br. 24/2017)
  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE MALA REMETA ("Sl. list opština Srema", br. 24/2017)
  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE NERADIN ("Sl. list opština Srema", br. 24/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex