Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 19/2023 od 21.07.2023.)


  • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA
  • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU OPŠTINE STARA PAZOVA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex