Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 18/2023 od 18.07.2023.)


 • ODLUKA O USVAJANJU PREDLOGA KONCESIONOG AKTA ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNA ZONA "JUG-2" U RUMI
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA STANICU ZA SNABDEVANJE GORIVIMA "RUMA 2" NA KM 527+432AUTOPUTA E-70 DESNO
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "ZA DEO BLOKA 4-16-13" U RUMI
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE HRTKOVCI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VEĆEG BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA U UPVO "POLETARAC" RUMA U RADNOJ 2023/2024. GODINI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP URBANIZAM I IZGRADNJA RUMA (Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA OPŠTINE RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE "POLETARAC" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE "POLETARAC" RUMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" RUMA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" RUMA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex