Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 17/2023 od 29.06.2023.)


 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE PEĆINCI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE RUMA ZA 2022. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE "PARK-ŠUMA BORKOVAC" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE "ZA DEO BLOKA 1-3-3" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "GAS-RUMA" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "GAS-RUMA" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "VODOVOD" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP "VODOVOD" RUMA (Sl. list opština Srema", br. 9/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "STEVAN PUZIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "STEVAN PUZIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILOŠ CRNJANSKI" HRTKOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILOŠ CRNJANSKI" HRTKOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VELJKO DUGOŠEVIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VELJKO DUGOŠEVIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA MLADE ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA SAVETA ZA MLADE ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE RUMA I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 17/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex