Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 16/2023 od 23.06.2023.)


  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA 2023. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 16/2023)
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 16/2023)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U NASELJENOM MESTU NOVA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 16/2023)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 16/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex