Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 13/2023 od 02.06.2023.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRALNE RADNE ZONE OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 13/2023)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA SURDUK ("Sl. list opština Srema", br. 13/2023)
  • ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA OPŠTINE STARA PAZOVA PREMA DRUŠTVU ZA ZAŠTITU OD POŽARA I OBEZBEĐENJE OBJEKATA I IMOVINE "FULL PROTECT" D.O.O. BEOGRAD D.O.O. BEOGRAD ("Sl. list opština Srema", br. 13/2023)
  • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 13/2023)
  • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 13/2023)
  • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br. 13/2023)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 13/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex