Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 11/2022 od 20.04.2022.)


  • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE IRIG ZA 2021. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 11/2022)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 11/2022)
  • REŠENJE O POSTAVLJANJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 11/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex