Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 10/2023 od 26.04.2023.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2023. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA DONJI TOVARNIK I STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA DONJI TOVARNIK ("Sl. list opština Srema", br. 10/2023)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA DEČ ("Sl. list opština Srema", br. 10/2023)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 537/4 I 536/8 KO OGAR ("Sl. list opština Srema", br. 10/2023)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 537/5 i 536/9 KO OGAR ("Sl. list opština Srema", br. 10/2023)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 537/6 I 536/10 KO OGAR ("Sl. list opština Srema", br. 10/2023)
 • REŠENJE O OTUĐENJU IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PEĆINCI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2716 KO KARLOVČIĆ ("Sl. list opština Srema", br. 10/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2023. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2023)
 • ZAKLJUČAK (Sl. list opština Srema", br. 10/2023)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 10/2023)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 10/2023)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 10/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex