Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 1/2022 od 25.01.2022.)


  • ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE RUMA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2022. GODINI ("Sl. list opština Srema", br. 1/2022)
  • REŠENJE O RADNOPRAVNOM STATUSU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 1/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex