Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada - Opštine

(broj 65 od 21.10.2016.)


  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA I NADZORNOG ODBORA MESNE ZAJEDICE "BUKOVAC" ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 65/2016)
  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA I NADZORNOG ODBORA MESNE ZAJEDNICE "STEPANOVIĆEVO" ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 65/2016)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex