Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 88/2021 od 11.10.2021.)


  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2021)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2021)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU O TREĆOJ IZMENI I DOPUNI CENOVNIKA USLUGA PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2021)
  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2021)
  • ANEKS I KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2021)
  • ANEKS I KOLEKTIVNOG UGOVORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKE PIJACE" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 88/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex