Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 87/2021 od 06.10.2021.)


 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORKE USTANOVE CENTAR ZA KULTURU BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • ODLUKA O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • ANEKS BR. 2 KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JAVNO PREDUZEĆE "GRADSKO STAMBENO" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • ANEKS I KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • ANEKS 1. KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA URBANISTIČKOG ZAVODA BEOGRADA JUP ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • ANEKS I KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • ANEKS I KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JKP "INFOSTAN TEHNOLOGIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)
 • ANEKS I KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JP "PUTEVI BEOGRADA" ("Sl. list grada Beograda", br. 87/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex