Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 80/2021 od 03.09.2021.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • ODLUKA O O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA USTANOVE KULTURE I OBRAZOVANJA "NARODNI UNIVERZITET SVETOZAR MARKOVIĆ" ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA DOMA KULTURE "RIPANJ" U RIPNJU ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • ODLUKA O O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE "BELI POTOK" ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE "VOŽDOVAČKI CENTAR ŠUMICE" ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ZAMENIKU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCU DUŽNOSTI DIREKTORA "VOŽDOVAČKI CENTAR ŠUMICE" ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE "VOŽDOVAČKI CENTAR ŠUMICE" ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE "VOŽDOVAČKI CENTAR ŠUMICE" ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex