Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 8 od 28.02.2019.)


 • ODLUKA O IZDVAJANJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ZA POTREBE POLICIJSKE STANICE "ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2019)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU SPOLJNE STOLARIJE (PROZORA) I SOBNIH VRATA ZA POTREBE KBC "ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2019)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2019)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2019)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2019)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2019)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PIJACE MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2019)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PIJACE MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex