Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 7/2021 od 01.03.2021.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "STARI GRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2021)
  • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE SAOBRAĆAJNICE SA INFRASTRUKTUROM U KORIDORU PLANIRANOG PUTA I REDA BR. 22, NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2021)
  • ODLUKA O PRVOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA ČIJI JE KORISNIK GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC, A KOJIM UPRAVLJA JP "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2021)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLOVOD" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2021)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-KULTURNI CENTAR"OBRENOVAC" U OBRENOVCU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2021)
  • PRVA IZMENA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex