Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 61 od 29.06.2018.)


  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2018)
  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2018)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2018)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex