Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 61 od 31.08.2017.)


  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2017)
  • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO REKREATIVNO POSLOVNOG CENTRA "MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ" ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex