Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 55 od 25.07.2017.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSLOVNOM PROSTORU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2017)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2017)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2017)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex