Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 42 od 07.06.2019.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 42/2019)
  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 42/2019)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 42/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN, SA ODLUKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 42/2019)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 42/2019)
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNICE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 42/2019)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNICE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 42/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex