Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 40 od 01.06.2018.)


 • ANEKS 3 KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JP "BEOGRADSKA TVRĐAVA" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS III KOLEKTIVNOG UGOVORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE "BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS III KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VETERINA BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS III KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKE PIJACE" - BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA "ADA CIGANLIJA" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKO STAMBENO", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JKP "GRADSKA ČISTOĆA" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JKP "INFOSTAN TEHNOLOGIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JKP "JAVNO OSVETLJENJE" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JKP "POGREBNE USLUGE" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JKP "ZELENILO - BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JVP "BEOGRADVODE", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA URBANISTIČKOG ZAVODA BEOGRADA JUP ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO PREDUZEĆE "SAVA CENTAR" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD I PLATAMA, IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG LIKVIDACIONOG IZVEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA" U LIKVIDACIJI ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2017. DO 31. DECEMBRA 2017. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLATAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENAMA USLUGA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA I POSTAVLJANJU REKLAMA I IZDAVANJA REKLAMNOG PROSTORA U JAVNOM PREDUZEĆU SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU V. D. PREDSEDNIKA MESNIH ZAJEDNICA ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENIKU ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 40/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex