Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 39 od 31.05.2018.)


  • OBAVEŠTENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2018)
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2018)
  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex