Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 32/2021 od 13.05.2021.)


  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2021)
  • ODLUKA O POKRETANJU INICIJATIVE ZA UKLJUČIVANJE TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO U RELEVANTNU OPŠTINSKU OBLAST UTVRĐENU UGOVOROM O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU GRADA BEOGRADA U PRUŽANJU USLUGE TRETMANA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA BROJ 401.1-41 OD 29. SEPTEMBRA 2017. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2021)
  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2021)
  • ODLUKA O USVAJANJU ETIČKOG KODEKSA FUNKCIONERA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2021)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSI DIREKTORA USTANOVE CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex