Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 28/2022 od 01.03.2022.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "PARKING SERVIS" OBRENOVAC IZ OBRENOVCA O CENOVNIKU USLUGA ZA PRENOS VOZILA SPECIJALNOM DIZALICOM "PAUK" ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex