Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 26 od 19.03.2018.)


 • JAVNI KONKURS (BROJ 2/18) ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GO BARAJEVO ZA PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU PENZIONERSKA UDRUŽENJA U 2018. GODINI
 • JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GO BARAJEVO ZA PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA U 2018. GODINI IZ OBLASTI: DNEVNE USLUGE U ZAJEDNICI
 • OBAVEŠTENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 26/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA BROJ 2/18 ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GO BARAJEVO ZA PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU PENZIONERSKA UDRUŽENJA U 2018. GODINI
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GO BARAJEVO ZA PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA U 2018. GODINI IZ OBLASTI: DNEVNE USLUGE U ZAJEDNICI
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" OBRENOVAC ČIJI JE OSNIVAČ GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR BROJ 96-77/13-VIII/6 OD 24. DECEMBRA 2013. GODINE
 • PRVA IZMENA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PIJAČNI RED NA ZELENOJ I STOČNOJ PIJACI U OBRENOVCU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA
 • REŠENJE O DRUGOJ IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKO-REKREATIVNO OBRAZOVNOG CENTRA "VRAČAR"
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKO-REKREATIVNO OBRAZOVNI CENTAR "VRAČAR"
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENICI PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 26/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 26/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex