Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 23 od 07.03.2018.)


  • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLIFIKACIJA" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2018)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2018)
  • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD PREMA HOLDING KOMPANIJI PAMUČNI KOMBINAT "YUMCO" A.D. VRANJE U TRAJNI ULOG U KAPITALU ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2018)
  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2018)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2018)
  • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex