Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 21 od 01.04.2019.)


  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 21/2019)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 21/2019)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 21/2019)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 21/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA USLUGA ZA HITNE INTERVENCIJE, ODRŽAVANJE HIGIJENE I OSTALE USLUGE VEZANE ZA ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DELOVA STAMBENIH ZGRADA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC OD STRANE JP "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 21/2019)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DRUGOJ DOPUNI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 21/2019)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 21/2019)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KULTURNOG CENTRA"ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 21/2019)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 21/2019)
  • REŠENJE O ŠESTOJ IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 21/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex