Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 16 od 07.03.2019.)


 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2019)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2019)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO REKREATIVNO POSLOVNI CENTAR "MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ" ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SRPC "MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ" ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM POSLOVANJA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "STARI GRAD" ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2019)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2019)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2019)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2019)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA I PLANA RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex