Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 156/2020 od 29.12.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • ODLUKA O PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA SAHRANJIVANJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA I SAOBRAĆAJNIM POVRŠINAMA U JAVNOM KORIŠĆENJU UNUTAR BLOKA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DELA BATAJNICE, DELA ZEMUN POLJA I DELA ZEMUNA KAO POSEBNIH NASELJENIH MESTA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE I IZBORU NOVOG ČLANA SAVETA ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA IZDAVAČKOG SAVETA "ZEMUNSKIH NOVINA" I IZBORU NOVOG ČLANA SAVETA ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE PRIVATNOG PREDUZETNIŠTVA, POLJOPRIVREDU, STOČARSTVO, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU I IZBORU NOVOG ČLANA SAVETA ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I FIZIČKU KULTURU I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG PROGRAMA RADA I FINANSIJSKOG POSLOVANJA UK "STARI GRAD" ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)
 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 156/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex