Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 15/2022 od 14.02.2022.)


  • POSLOVNIK O RADU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex