Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 15 od 14.02.2018.)


 • ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "10. OKTOBAR", BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • ANEKS V KOLEKTIVNOG UGOVORA JP SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" BROJ 117 OD 29. JANUARA 2015. GODINE, ANEKSA I BROJ 1362 OD 13. SEPTEMBRA 2016. GODINE I ANEKSA II BROJ 1722 OD 24. OKTOBRA 2016 GODINE, ANEKSA III BROJ 2055 OD 7. DECEMBRA 2016. GODINE I ANEKSA IV BROJ 750 OD 11. APRILA 2017. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IMPLEMENTACIJU I MONITORING LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA GO ČUKARICA 2017-2023 ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU MOBILNIH TELEFONA U SLUŽBENE SVRHE ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT TURISTIČKO-KULTURNOG CENTRA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IMPLEMENTACIJU I MONITORING LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA GO ČUKARICA 2017-2023 ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA DAVANJE MIŠLJENJA O OSTVARIVANJU PRAVA IZ OBLASTI BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA MEĐUOPŠTINSKU I MEĐUNARODNU SARADNJU ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2018 )

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex