Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 145/2020 od 24.12.2020.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 145/2020)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O STALNIM MANIFESTACIJAMA IZ OBLASTI SPORTA OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 145/2020)
  • ODLUKA O PRESTANKU STATUSA NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 145/2020)
  • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 145/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex