Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 135/2020 od 01.12.2020.)


  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 135/2020)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICI U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 135/2020)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 135/2020)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 135/2020)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 135/2020)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 135/2020)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 135/2020)
  • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA FUNKCIJE VD DIREKTORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 135/2020)
  • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 135/2020)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 135/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex