Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 122 od 04.11.2020.)


 • ODLUKA O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENICE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • ODLUKA O PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE GROCKA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 122/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex