Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 118/2022 od 28.12.2022.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I NAČINU ZA IZBOR PROJEKATA U OBLASTI KULTURE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZADOVOLJAVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE LOKALNOG OMBUDSMANA ZA NACIONALNE MANJINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 118/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex