Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 105 od 15.11.2018.)


 • ETIČKI KODEKS PONAŠANJA FUNKCIONERA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • ODLUKA O ČUVANJU POSLOVNIH KNJIGA I DOKUMENATA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • ODLUKA O DODELI NAGRADE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA "MATIJA BAN" ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA STATUTA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • ODLUKA O OKONČANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE NAD JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • ODLUKA O RASPODELI LIKVIDACIONOG OSTATKA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "STARI GRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORKE CENTRA ZA KULTURU GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORKE CENTRA ZA KULTURU GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZJAVE LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O SPROVEDENOM POSTUPKU LIKVIDACIJE JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ZAVRŠNOG LIKVIDACIONOG BILANSA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 105/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex